DIGITAL HÄLSOKONTROLL

healfy-pulse

Framtidens digitala hälsovård

Enkelt. Smart. Nära. Med tjänsten Healfy kan människor själv ta pulsen på sitt välmående på en plats som fungerar för dom.

Hur funkar det?
tablet

Trygg digital hälsoundersökning

Healfy kan erbjudas i tre versioner: Distansmonitorering, Företagshälsovård och Utvecklingsregioner.

Versionerna bygger på samma tekniska plattform, en Android applikation anpassad för läsplattor som trådlöst kopplas upp till olika mätenheter.

Data och logik ligger på en molnlösning alternativ lokalt i kundens IT-miljö och vårdgivarna använder en webbapplikation som kan köras på en modern webbläsare. Grundläggande funktionalitet och värde är samma i alla olika versioner.

  • Healfy samlar in hälsodata digitalt vilket ökar både tillgänglighet och effektivitet
  • Healfy bygger på att datan ska vara lättillgänglig och pedagogisk så att användarna både ska vilja och kunna engagera sig i sin egen hälsa över tid.
  • Healfy erbjuds som en abonnemangstjänst med en fast grundavgift per månad samt en rörlig avgift som baseras på hur mycket tjänsten används. Filosofin är enkel när det kommer till betalning – du betalar bara när Healfy skapar värde. Inte annars.
  • Healfy är en öppen plattform som välkomnar samarbeten med andra aktörer inom healthtech som också vill skapa ett långsiktigt värde för människor och samhällen.

Distansmonitorering

Distansmonitoreringsversionen finns i fyra olika konfigurationer:

• Hemmonitorering - här har individen möjlighet att genomföra mätningar på egen hand i hemmet under kort eller lång tid. Mätningarna sker via sensorer och subjektiva skattningar via frågeformulär.  

• Samhällsrum Stationär - I denna konfiguration så kan personal genomföra assisterad provtagning på individen vilket möjliggör mer avancerade sensorer. 

• Samhällsrum Portabel - Även här kan personal genomföra assisterad provtagning via en konfiguration som är anpassad för att vara mobil. Vårdgivare kan genomföra mätningar till exempel hemma hos en individ eller på ett äldreboende.

• Samhällsrum Självservice – Individer genomför mätningar på egen hand i ett utrustat samhällsrum. Rummet används av många och kan placeras t.ex. i ett väntrum på en vårdcentral eller i glesbygdsområden.

Hantera inskickad data från Healfy

När en användare har skickat in datan från hälsorummet blir den tillgänglig i Healfys vårdgivargränssnitt, snabbt och enkelt via webben.

Företagshälsovård

Healfy är perfekt för leverantörer av företagshälsovård som vill erbjuda en modern och proaktiv lösning för sina kunder.

Healfy företagshälsovård gör det möjligt för anställda att själva genomföra en digital mätning av bland annat blodtryck, vikt, blodsocker och blodvärde. Mätningen går också att anpassa efter specifika omständigheter på arbetsplatsen, till exempel kan tunga lyft vara en utmaning och psykisk ohälsa en annan.

Utrustningen som behövs för mätningar kan vara permanent installerad på arbetsplatsen, eller vara portabel där vårdgivaren kommer ut till kunden under en bestämd tidsperiod.

Utvecklingsregioner

Tack vare Healfys platsoberoende egenskaper finns en stor potential att utveckla Healfy för utvecklingsregioner som har bristfälliga, eller helt saknar, sjukvårdsresurser.

Just nu utvärderar vi möjligheten att göra en första test i en utvecklingsregion tillsammans med några andra aktörer.

DIGITAL HÄLSOKONTROLL

Såhär fungerar det

1

Trygg inloggning med BankID eller RFID

För att komma åt sin personliga profil och kunna göra mätningar loggar användaren in med BankID eller RFID på en surfplatta som är installerad i det utrymme där mätningarna ska genomföras.

bankid
personal
2

Se och uppdatera personlig profil

Alla användare har en personlig profil där det går att uppdatera data och se tidigare tagna mätningar.

3

Svara på hälsoenkät

För att hålla koll på fysiskt och psykiskt välmående fyller användaren själv i en hälsoenkät i med jämna mellanrum.

hälsoenkät
personlig profil
4

Genomför en mätning

När användaren är inloggad går det att genomföra själva mätningen. Exempel på mätning är blodtryck, vikt, blodsocker och blodvärde. Mätningarna görs med hjälp av utrustning på plats som är trådlöst kopplat till surfplattan.

5

Skicka in mätning

När mätningen är genomförd godkänns den av användaren och skickas in digitalt till vårdgivare.

ballonger

KONTAKTA OSS

Digital, tillgänglig och rättvis hälsovård

Healfy är utvecklad av Nordic Health Innovation (NHI). NHI är ett svenskt innovationsbolag som arbetar för att revolutionera hälsovården genom att göra den digital, tillgänglig och rättvis. Vi ser en framtid där e-hälsa spelar en allt större roll i samhället och där tekniken möjliggör för människor att ta ett större ansvar för sin hälsa.

Jonas Berggren

CEO & grundare

Björn Sundqvist

Affärsutvecklare och partner

Besöksadress

Storgatan 20, Sundsvall

Drottninggatan 94, Stockholm